9

HELBURUAK

Lehiaketa hau, DBH, Batxilergo eta Lanbide Heziketa Zikloetako ikasleek STEEAM (zientzia, teknologia, ingeniaritza, ekintzailetasuna, artea eta matematika) arloetan duten espiritu sortzaile eta berritzailea sustatzeko eta saritzeko sortu da. Gainera, unibertsitatetik at dauden ikasleen eta irakasleen lanaren eta ahaleginaren erakusleiho izan nahi du gizartearen aurrean.

9

NORK PARTE HAR DEZAKE?

DBH, Batxilergo eta Erdi nahiz Goi mailako zikloetako ikasleek parte hartu ahal izango dute. Halaber, talde horien barruan kokatu ez arren, proiektu teknologikoren bat egin duten pertsonek ere parte hartu ahal izango dute, norberaren izenean (banakako bezala).

Banaka edo taldeetan parte hartu ahal izango da. Proiektu guztiek tutore edo irakasle bat eduki beharko dute, dagokion ikastetxearen eta Don Bosco LHIIren arteko harremanetarako pertsona izango dena.

Ikasleek proiektu bakarra aurkeztu ahal izango dute lehiaketara.

9

MAILAK

Edizio honetan, banatuta lehiatuko diren hiru maila bereizi dira: DBH / Batxilergoa eta Erdi mailako Heziketa Zikloak / Goi mailako Heziketa Zikloak. Norbere kasa aurkezten diren proiektuak Goi mailako Heziketa Zikloen mailan kokatuko dira. 

9

ZEIN LAN AURKEZ DAITEKE?

Hiru mailetan, proiektuek STEAM (zientzia, teknologia, ingenieritza, artea eta matematika) esparrukoak izan behar dute.

Pisuagatik, bolumenagatik edo beste edozein justifikatutako arrazoirengatik maketa garraiatu ezin bada, bideo bat aurkeztu beharko da ordenagailu eramangarri batean, non argi eta garbi ikusiko den proiektuaren funtzionamendua.

 

9

IZENA EMATEA

Lehiaketan parte hartu ahal izateko, parte hartzaileek 2024ko maiatzaren 17a baino lehen bete beharko dute izen-emate inprimakia. Izen ematea apirilaren 29an irekiko da. 

9

PROIEKTUEN ERAKUSKETA ETA SARI BANAKETA

Proiektuen erakusketa 2024ko maiatzaren 24an Don Boscoko gimnasioan izango da 10:00etatik 13:00etara. Jarraian, sari banaketa egingo da areto nagusian.

9

KONFIDENTZIALTASUNA

Don Bosco LHIIren arabera, aurkeztutako proiektuen jabetza intelektuala proiektuen sortzaileei eta euren tutoreei dagokie. Don Bosco LHIIk askotariko plataforma digital eta informazio hedabideetan erakusgarri jar ditzake lehiaketako partaideen eta proiektuen argazkiak, irudiak, bideoak, parte-hartzaileen zerrenda e. a. Don Bosco LHIIk aurkeztutako proiektuak dibulgatu ditzake, beti ere, irabazi asmorik gabe. Era berean, ezin izango ditu patenteak edo ideiak saldu.

9

KONTAKTUA

Edozein kontsultarako:

elektronika@donbosco.eus

Telefonoa: 943 510 450

9

OINARRIEN ONARPENA

Lehiaketan parte hartzeak oinarri hauek ezagutzea eta onartzea suposatzen du. Oinarri hauek ez betetzeak kanporaketa edota sariaren bueltatzea ekar lezake.

Epaimahaiaren erabakiak behin betikoak eta alda ezinak dira lehiaketaren fase guztietan.

Antolakuntzak oinarri hauetako dataren bat aldatzeko eskubidea gordetzen du, baldintza bereziren bat suertatuko balitz. Kasu horretan, tutoreei aldez aurretik, behar adinako denbora tarteaz, egoeraren berri emango zaie.

Kontaktuen agenda kudeatu asmoz, zure posta elektronikoaren helbidea eta izaera pertsonala duten datuak gure fitxategietan automatizatuko direla ohartarazten dizugu. Edozein unetan erabil ditzakezu fitxategi hauen sarrera, zuzenketa, baliogabetze eta oposizio eskubideak, idatzia bidaliz elektronika@donbosco.eus helbidera, 15/1999 lege organikoak adierazten duenari jarraituz.

9

SARIAK

Edizio honetan, hamabi sari emango dira, maila bakoitzeko lau (Sari adina ikastetxe egonez gero, ikastetxe sarituek ezingo dute saririk metatu)

DBH-ko Ikasleak

1. SARIA: 250 €

2. SARIA: 200 €

3. SARIA: 150 €

4. SARIA: 100 €

Batxilergoko eta Erdi Mailako Heziketa Zikloetako ikasleak

1. SARIA: 250 €

2. SARIA: 200 €

3. SARIA: 150 €

4. SARIA: 100 €

Goi Mailako Heziketa Zikloetako ikasleak eta libreki aurkeztuak

1. SARIA: 250 €

2. SARIA: 200 €

3. SARIA: 150 €

4. SARIA: 100 €