Misión y Valores
XEDEA

Ikasleen garapen integrala da gure helburu nagusia. Elkarbizitzarako, eta gero eta aldakorrago den lan-mundurako prestakuntza, laguntza eta orientazioa eskaintzen dugu:

 • Teknikoa, teknologikoa eta soziala.
 • Eleanitza.
 • Duala.
 • Malgua. Ikasle profil ezberdinetara egokitua.

Gure xedea gauzatzeko, gizarte-eragile, enpresa eta ikastetxearen arteko lankidetza aktiboa sustatzen dugu.

IKUSPEGIA

Bikaintasuna da gure horizontea. Erreferentziazko ikastetxea izan nahi dugu etxean eta nazioartean:

 • Ikasleak eta haien behar bereziak oinarri dituena.
 • Hezkuntza-komunitatearen ongizatea lehenesten duena.
 • Inklusiboa eta gizartearen aniztasunera egokitzen dena.
 • Apaltasunez eta autokritikaz etengabe hobetu eta berritzen dena.
 • Aukera parekidetasuna bermatu, eta Lanbide Heziketan genero-berdintasuna sustatzen duena.
 • Teknologiaren aplikazio arduratsuan eredu dena.
 • Euskalduna eta Euskararen biziberritzeari ekarpena egiten diona.
BALIOAK

Nolakoa da lan egiteko modua Don Boscon?

 • Jasangarria: Ingurumenaren, gizartearen eta ekonomiaren iraunkortasuna oinarrizko printzipioak dira gure egunerokoan.
 • Berritzailea: Etengabe hobetzen dugu gizartearen aldaketetara egokitzen den kalitatezko irakaskuntza eskaintzeko.
 • Pertsonen arteko harremanak oinarrian: Talde-lana sustatzen duten pertsonen arteko konfidantza, enpatia, elkartasuna eta errespetua ezinbestekoak dira hezkuntza-komunitatearen ongizatea bermatzeko.
 • Inplikatua: motibazioz, hurbiltasunez eta ikuspuntu kritiko-konstruktiboz ekiten diogu lanari.
 • Ekitatea eta aukera parekidetasuna helburu: Pertsona guztien gizarteratzea eta aukera-berdintasuna bilatzen dugu. Aniztasuna da gure aberastasuna.
FP Euskadi