GOI-MAILA

MUGIKORTASUN SEGURU ETA JASANGARRIRAKO PRESTAKUNTZA 

Bide-segurtasunerako hezkuntza eta gidarien prestakuntza diseinatzea, ematea eta ebaluatzea. Gidabaimena edo gidalizentzia lortzeko hautagaiak eta errepidea darabilten guztiak prestatzea eta sentsibilizatzea. Garraioaren ingurumen-jasangarritasuna eta bide-segurtasuna balioetan heztea.

 • Maila:  Goi-Mailako lanbide Heziketa
 • Duración: 2 Urte / 2000 Ordu
 • Eredua: 
  • D (Euskaraz)
 •  Lehen sorospenak edo lehen laguntzak
 •  Trafikoa, ibilgailuen zirkulazioa eta errepideko garraioa
 •  Gidarien prestakuntza antolatzea
 • Gidatzeko teknikak
 • Automobilaren oinarrizko teknologia
 • Gidatzeko irakaskuntza praktikoaren didaktika
 • Bide-segurtasuneko hezkuntza
 • Bide-segurtasuna
 • Bide-segurtasunerako prestakuntzaren didaktika
 • Mugikortasun segurua eta jasangarria
 • Ingeles Teknikoa
 • Mugikortasun seguru eta jasangarrirako prestakuntza-proiektua
 • Laneko prestakuntza eta orientazioa
 • Enpresa eta ekimen sortzailea
 • Formación en centros de trabajo

• Hauek identifikatu eta hautatzea: zirkulazioaren araudi erregulatzailea, ibilgailuen eta pertsonen eta salgaien garraioaren erregelamendu orokorra eta kutsatzaile atmosferikoen emisioak eta airearen kalitatea erregulatzen dituen araudia.
• Bide-segurtasunerako eta mugikortasunerako irakaskuntzaren esku-hartzea programatzea, irakaskuntza-mota eta zer ikasle edo talderi zuzenduta dagoen kontuan hartuta.
• Irakaskuntza-ikaskuntza garatzeko baliabideak antolatzea, ikasleen edo taldearen beharrei eta ezaugarriei erantzunez.
• Programatutako jarduerak garatzea, baliabide eta estrategia metodologiko egokiak eta horiekin lotutako irakaskuntza-trebetasunak erabiliz.
• Irakaskuntza-ikaskuntzarako jardun-estrategiak diseinatzea eta aplikatzea, esparrutzat hartuta administrazio arautzailearen jarraibideak eta prozedurak, mugikortasuna eta bide-segurtasuna.
• Prestakuntza-prozesua eta lortutako emaitzak ebaluatzea, horrekin lotutako dokumentazioa egin eta kudeatuz eta informazioa transmitituz, zerbitzuaren kalitatea hobetze aldera.
• A2 baimenarekin erabil daitezkeen autoak eta motozikletak gidatzea hiri barruko eta hiriarteko bideetan, zirkulazioko eta bide-segurtasuneko arauak betez eta seguru, eraginkor eta modu jasangarrian gidatzeko teknikak aplikatuz.
• Bide-segurtasuneko hezkuntzako eta garraioaren jasangarritasuneko programak garatzea, ikastetxeekin eta beste erakunde publiko edo pribatu batzuekin lankidetzan, hala eskatzen badute.
• Erakunde publiko edo pribatuentzako mugikortasun seguru eta jasangarriko planei buruz aholkatzea eta horietan laguntzea.
• Hiri-mugikortasuneko planak egiten, ezartzen eta berrikusten parte hartzea.
• Gidarientzako eskola partikular edo prestakuntza-zentro bat kudeatzea eta administratzea, araudi erregulatzailea aplikatuta.
• Pertsonei, baliabideei edo inguruneari buruzko kontingentzien aurrean jardutea, segurtasuna eta konfiantza transmitituz eta, hala badagokio, ezarritako jarduketa-protokoloak aplikatuz.
• Lanbide-jarduerari buruzko ezagutza zientifikoak eta teknikoak eguneratuta edukitzea, dauden baliabideak erabiliz.
• Lan-egoera berrietara egokitzea, eguneratuta edukiz bere lan-inguruneko ezagutza zientifikoak, teknikoak eta teknologikoak, bere prestakuntza eta bizialdi osoko ikaskuntzarako baliabideak kudeatuz eta informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiliz.

 • Errealitate birtuala
 • Errealitate areagotua
 • Gidatzeko sistema aurreratuak (ADAS)
 • Konektatutako ibilgailuak

Mugikortasun Seguru eta Jasangarrirako prestakuntza-eskaintza honi buruzko informazio osoa nahi baduzu, bete eta bidali azpian agertzen den inprimakia, eta katalogo osoa ikusi/deskargatu ahal izango duzu.

  PRESTAKUNTZA OSAGARRIA

  • Prestakuntza duala.

  • Praktikak atzerrian. Erasmus programa.

  • Ingelesa indartzeko eskolak (online edo aurrez aurre).

   • Berdintasunari, gizarteratzeari, elkartasunari eta ingurumenari buruzko sentsibilizazio-jarduerak

   • Lankidetzako metodologia aktiboa

   IKASKETAK AMAITZEAN

   Lan egitea:

   • Gidariak prestatzeko irakaslea.
   • Gidari-eskolen zuzendaria.
   • Gidariak sentsibilizatzeko eta berrezteko ikastaroetako prestatzailea.
   • Salgai arriskutsuen ikastaroetako prestatzailea.
   • Salgai arriskutsuei lotutako prestakuntza-zentroetako zuzendaria.
   • Bide-segurtasuneko hezkuntzako programetan edo jardueretan hezitzailea ikastetxeetan, adinekoentzako zentroetan, udaletan, elkarteetan, enpresetan, estatu-, autonomia- edo toki-mailako administrazioetan.
   • Laneko bide-segurtasuneko aholkularia, erakunde publikoetan eta pribatuetan.
   • Mugikortasun-planetako aholkularia, erakunde publikoetan eta pribatuetan.
   • Bide-segurtasuneko irakaslea.
   • Segurtasunez gidatzeko ikastaroetako monitorea.

    

   Aukera:

   • Don Boscoko ikasle tituludunentzako lan-poltsa
   • Espezializazio-ikastaroetako enplegurako prestakuntza.
   • Europako herrialde batean lan-praktikak egiteko aukera, Don Boscoko Erasmus beken bidez.
   • Unibertsitaterako sarbidea.