KURTSO HASIERA

23-24 IKASTURTEKO HARRERA EGUNA. ORDUTEGIAK

GOI-MAILAKO, ERDI-MAILAKO ETA OINARRIZKO LANBIDE HEZIKETA ZIKLOAK

ESPEZIALIZAZIO KURTSOAK

ESPEZIALIZAZIO PROGRAMA

ESKAINTZA PARTZIALA